آزمون جذب نيروي حجمي

 شرکت هاي حقيقت جويان، اهواز ثمين، برجمان ارشيا، نيکو انديشان و آواي رعد

مجري آزمون: مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي صنعت آب و برق خوزستان

از روز یکشنبه مورخ 30 / 10 / 1397
لغایت چهارشنبه مورخ 10 / 11 / 1397
ثبت نام
از روز چهارشنبه مورخ 03 / 11 / 1397
لغایت شنبه مورخ 13 / 11 / 1397
ویرایش اطلاعات
از روز یکشنبه مورخ 05 / 12 / 1397
لغایت پنجشنبه مورخ 09 / 12 / 1397
اخذكارت ورود به جلسه اینترنتی
 روز جمعه مورخ  10 / 12 / 1397
زمان آزمون


در صورت بروز هرگونه مشكل و سؤالي با شماره تلفن 33347248-061 مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي صنعت آب و برق خوزستان به عنوان مجري آزمون در وقت اداري تماس حاصل نمايند.
صفحه نخست آزمون
مشاهده اطلاعات
مشاهده نتیجه آزمون
شماره رهگیری را فراموش کرده ام